Realizace Stylianou Kypr
Vybavení kancelářské budovy Zetou-X a recepcí glass.